לפני הצום

היום הכיפורים

זמן לניקוי פנימי של הגוף והנפש